Jogi feltételek

Mindenkit szívesen látunk ezen a weboldalon. A weboldalra való belépéssel azonban Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. HA NEM ÉRT EGYET AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK, HAGYJA EL EZT A WEBOLDALT.

Az ALFA LAVAL Corporate AB (a továbbiakban: ALFA LAVAL) World Wide Web (WWW) oldalainak elérésével Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

Szerzői jog

A weboldal vizuális megjelenése és a WWW-oldalak tartalma (beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, a képeket és az audiovizuális elemeket) az ALFA LAVAL (vagy leányvállalatai, ahol ez szerepel, és/vagy licencadói) szerzői jogában állnak, és a svédországi szerzői jog, valamint különböző külföldi törvények alapján védettek. A tartalom nem bejegyzett közösségi tervezés oltalom alatt is áll. Minden jog fenntartva.

A weboldal tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, a képeket és a hangot, a szigorúan magánjellegű célokat kivéve, vagy ahol másként van feltüntetve, nem reprodukálható, nem adható át, nem terjeszthető vagy tárolható az ALFA LAVAL Corporate AB előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A weboldal tartalmának módosítása kifejezetten tilos. Ezért például tilos (i) ilyen tartalmakat online vagy offline terjeszteni vagy továbbítani; (ii) ilyen tartalmakat módosítani, újra felhasználni vagy újra közzétenni; (iii) eltávolítani a letöltött anyagokról a szerzői jogra, védjegyre, szabadalomra vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó értesítést vagy magyarázatot tartalmazó jelöléseket; (iv) ilyen tartalmakat bármilyen nyilvános célra felhasználni, még ha nem kereskedelmi célokra is; vagy (v) megkísérelni a weboldalon található bármely szoftver vagy egyéb tartalom dekompilálását, visszafejtését vagy más módon történő szétbontását.

A sajtóközlemények és más, nyilvánosnak minősített dokumentumok felhasználása nyilvános kommunikációban megengedett, amennyiben az információ forrása meg van jelölve. Egyébként a tartalom egy részének vagy egészének bármilyen formában történő reprodukálása, átadása, terjesztése vagy tárolása az ALFA LAVAL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, kivéve az alábbi feltételekkel összhangban. Az ALFA LAVAL WWW-oldalainak tartalma kizárólag információs célokra használható fel, és csak olyan módon, amely nem sérti az ALFA LAVAL hírnevét. A WWW-oldalon található információk az ALFA LAVAL kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem módosíthatók. A WWW-oldalainkon található egyes dokumentumokra az adott dokumentumokban feltüntetett további feltételek vonatkozhatnak.

A weboldal egyes részei olyan képeket és anyagokat tartalmaznak, amelyek különböző szolgáltatók szerzői jogában állnak és amelyeket az ALFA LAVAL engedéllyel használ. Amennyiben Ön ezeket az anyagokat a jelen Általános Szerződési Feltételeknek nem megfelelően használja fel, az sértheti más felek jogait.

Az ALFA LAVAL engedélyezi, hogy Ön a számítógépén tárolja vagy kinyomtassa ezen oldalak kivonatainak másolatát, kizárólag magán használatra.

Védjegyjogok

Az ALFA LAVAL cég- és csoportnév, a logó, valamint a leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások logója, továbbá az ALFA LAVAL, a leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások márkanevei, terméknevei és védjegyei az ALFA LAVAL és/vagy leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik.

Nincs felelősség, szavatosság

Az ALFA LAVAL WWW-oldalainak tartalma "mindenkori jelen" és "mindenkor elérhető" módon kezelendő. Az alkalmazandó jogszabályok által előírtak kivételével semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákat, nem vállalható az oldalak tartalmának helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb módon történő felhasználására vonatkozóan. Az ALFA LAVAL nem garantálja, hogy oldalai vagy az azokat elérhetővé tevő szerver mentes a vírusoktól vagy más káros komponenstől. Az ALFA LAVAL dokumentációi technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az ALFA LAVAL változtatásokat és kiegészítéseket eszközölhet az itt található bármely információban. Az ALFA LAVAL fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja az oldalakat vagy visszavonja az azokhoz való hozzáférést.

Az ALFA LAVAL semmilyen módon nem vállal felelősséget semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, véletlen, következményes, közvetett, másodlagos, különleges vagy büntetés jellegű károkat, veszteségeket vagy kiadásokat, illetve a nyereségkiesést, amelyek az ALFA LAVAL WWW-oldalainak vagy az azokhoz kapcsolódó bármely webhelynek az elérésével, illetve az ezen oldalak tartalmának elérhetetlenségével kapcsolatosak, illetve az ott található információk felhasználásával vagy felhasználási kísérletével kapcsolatos bármilyen teljesítménykiesés, hiba, kihagyás, megszakítás, működési vagy adatátviteli késedelem, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba esetén még akkor sem, ha az ALFA LAVAL vagy képviselői értesültek az ilyen károkról, veszteségekről vagy költségekről. Az ALFA LAVAL kártérítése semmilyen esetben sem haladhatja meg az Ön által az oldalhoz való hozzáférésért fizetett költséget, ha van ilyen.

Az ALFA LAVAL nem vállal felelősséget a harmadik felek tulajdonában lévő, általuk létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyekre az ALFA LAVAL WWW-oldalai linkben hivatkoznak. Az ilyen harmadik fél oldalára mutató linkkel Ön köteles áttanulmányozni és elfogadni az adott oldal felhasználási szabályait, mielőtt az adott oldalt használná. Az ALFA LAVAL weboldaláról más oldalra mutató link nem jelenti azt, hogy az ALFA LAVAL támogatja az adott oldalt és a harmadik fél weboldalán hivatkozott termékeket vagy szolgáltatásokat.

Anyagok beküldése

Az ALFA LAVAL örömmel fogadja, ha az ALFA LAVAL termékeivel kapcsolatos, nem bizalmas jellegű észrevételeket továbbít ezen a weboldalon. Ha olyan ötlete van, amelyet szeretne, hogy az ALFA LAVAL fontolóra vegyen és az Ön részére fizetett ellenszolgáltatás fejében felhasználja, ne továbbítsa azt erre a weboldalra vagy más módon az interneten keresztül. Ha anyagot küld nekünk például e-mailben vagy a WWW-oldalainkon keresztül, Ön, mint az anyag szolgáltatója, elfogadja az alábbi feltételeket: (1) Ön az anyagot annak tudatában bocsátja rendelkezésre, hogy mi közzétehetjük azt; (2) Ön garantálja, hogy az anyag nem tartalmaz semmilyen jogellenes vagy más módon közzétételre alkalmatlan elemet; (3) Ön ésszerű erőfeszítéseket tesz az anyagok beküldése előtt a vírusok vagy más fertőző vagy romboló tulajdonságok átvizsgálására és eltávolítására; (4) Ön vállalja, hogy kártalanít minket, ha bármely harmadik fél az Ön által beküldött anyaggal kapcsolatban eljárást indít ellenünk; (5) Ön vállalja, hogy nem indít eljárást ellenünk az említett anyaggal kapcsolatban; és (6) Ön az anyag tulajdonosa vagy korlátlan joga van arra, hogy azt rendelkezésünkre bocsássa, és az ALFA LAVAL az anyagot és/vagy az abban leírt fogalmakat közzéteheti vagy termékeibe beépítheti felelősségre vonás vagy kártérítési kötelezettség nélkül.

Minden jog fenntartva

Minden olyan jogot, amelyet ezennel nem biztosítunk kifejezetten, fenntartjuk. Az ALFA LAVAL fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztassa a jelen bejegyzés frissítésével. Önt kötik az ilyen módosítások, ezért rendszeresen ellenőriznie kell a jelen Általános Szerződési Feltételek nyilatkozatot.

A webhely tulajdonjoga

Ennek a weboldalnak a tulajdonosa és kiadója:
Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Svédország
Telefon: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Kapcsolat

Amennyiben kérdése van a fent leírtakkal kapcsolatban, forduljon bizalommal az ALFA LAVAL (publ) vállalathoz az ALFA LAVAL Corporate AB kapcsolatfelvételi oldalán keresztül.