Alfa Laval adatvédelmi nyilatkozat

Az Alfa Laval egyetért azzal, hogy a személyes adataival Ön rendelkezik. Célunk, hogy az Ön személyes adatait mindenkor kellő gondossággal tiszteletben tartsuk és kezeljük. Amikor meglátogatja weboldalainkat, biztos lehet abban, hogy tiszteletben tartjuk a magán jellegű információit.

A jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön az Alfa Laval valamelyik weboldalát használja, valamint arról, hogy milyen lépéseket teszünk személyes adatainak védelme és biztosítása érdekében.

Ez a szabályzat és annak alapelvei az általunk kért és az Ön által megadott személyes azonosítható adatokra vonatkoznak. Ez alatt olyan információkat értünk, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítják Önt, például az Ön nevét, címét, e-mail címét, IP-számát vagy egyéb elérhetőségi adatait.

Célunk, hogy csak olyan személyes adatokat dolgozzunk fel, amelyek megfelelőek, relevánsak és nem túlzóak ahhoz a célhoz képest, amelyre azokat gyűjtöttük. Hiszünk abban, hogy átláthatóvá tesszük a személyes adatok típusait, és az adatgyűjtés célját. Csak akkor gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat, ha erre törvényes okunk van, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően tesszük.

Kérésre az Alfa Laval további tájékoztatást nyújt Önnek azon személyes adatainak feldolgozásáról és védelméről, amelyeket weboldalaink meglátogatása, vagy más csatornáink használata közben megoszt velünk. Kérjük, tekintse meg az alábbi kapcsolatfelvételi részt.

Személyes adatok gyűjtése

Reméljük, hogy az alábbi információk segítenek Önnek abban, hogy megalapozott döntést hozzon személyes adatainak velünk való megosztásáról. Ön mindig szabadon dönthet arról, hogy megadja-e személyes, azonosítható adatait vagy sem.

Csak a weboldalunk meglátogatása

Weboldalaink és a legtöbb egyéb szolgáltatásunk eléréséhez és böngészéséhez nem kérünk személyes azonosítható adatokat. Korlátozott mértékben gyűjthetünk nem személyes azonosító információkat, amelyeket a böngészője tesz elérhetővé, amikor Ön meglátogat egy webhelyet. Például az Ön internetprotokoll-címét, a böngésző nyelvét, földrajzi helymeghatározási adatokat, a dátumot és az időt, valamint a sütiket. A nem személyes adatokat arra használjuk, hogy jobban megértsük a felhasználói élményt és a webhelyekkel való interakciót, valamint hogy tovább javítsuk kínálatunkat és szolgáltatásainkat. A sütik használatára vonatkozó szabályzatunk itt érhető el: www.alfalaval.hu/hivatalos/sutik

Fiók létrehozása

Olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyekhez személyes fiókot kell létrehoznia. A fiók regisztrálásához szükségünk van bizonyos személyes azonosítható adatokra, amelyeket a fiók létrehozásához és az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához használunk fel. Ezeket a személyes azonosítható információkat csak arra a konkrét célra használjuk fel, amelyre gyűjtöttük őket.

Toborzási vagy álláspályázati adatvédelmi nyilatkozat

Az Alfa Laval, annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai összegyűjtik és feldolgozzák az Ön személyes adatait, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor jelentkezik egy állásra az Alfa Lavalnál. Ez a pályázói adatvédelmi tájékoztató (lásd a linket) meghatározza az általunk gyűjtött személyes adatokat és azok feldolgozásának célját, valamint az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait.

Az állásra jelentkezéssel kapcsolatban gyűjtött valamennyi információ, akár az Alfa Laval weboldalán hirdetik meg, akár más módon, felhasználhatók az Ön megkeresésének megválaszolása vagy az Ön felvételének mérlegelése céljából. Ön törölheti ezeket az információkat, ha bejelentkezik a (pályázat benyújtásakor létrehozott) fiókjába, és fizikailag törli az ott szereplő adatait. További információkat arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, itt talál: https://www.alfalaval.com/data-privacy-notice-for-job-applicants/

Online álláshirdetés

Amikor személyes azonosítható adatokat kérünk, tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Általánosságban elmondható, hogy ha Ön online jelentkezik állásra, akkor az Ön adatait a jelentkezés feldolgozásához használjuk fel.

Üzleti kapcsolat

Ha Ön hírlevelek, marketing- és promóciós anyagok, általános információk küldését vagy online kapcsolatfelvételt kér tőlünk, akkor (az Ön által kért kapcsolattartás típusától függően) a következő személyes azonosítható adatokat gyűjthetjük, például:

 • Kapcsolattartási adatok (e-mail, cím, telefon, beosztás), cégnév, nem és nyelvi preferenciák.
 • Rendezvény, megbeszélés (beleértve az Ön által látogatott rendezvények tartalmával és szolgáltatásaival kapcsolatos visszajelzéseket), utazási információk.
 • A közösségi platformokon való kapcsolódás esetén gyűjthetünk olyan információkat is, amelyeket Ön a szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan küld vagy posztol.
 • Jeladó technológia, GPS, mobiltelefontornyok, Wi-Fi jelek és/vagy jövőbeli technológiák segítségével pontos, valós idejű helymeghatározást is végezhetünk.
 • Megnézhetjük, hogy milyen gyakran használ egy alkalmazást, és hogy honnan töltötte le azt. 

Információkat gyűjthetünk üzleti partnerektől, az Ön nevében eljáró harmadik felektől és más, a Szolgáltatások nyújtását segítő platformoktól is. Például találkozói adatokat kaphatunk egy esemény regisztrációs szolgáltatótól.

Az Ön személyes azonosítható adatait arra használjuk fel, hogy a kért szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek, valamint marketing- és promóciós anyagokat küldhetünk Önnek, amelyek az Ön számára relevánsak, beleértve a rendezvényekre és szemináriumokra, termék- és szolgáltatáskínálatra szóló meghívókat, hogy kapcsolatban maradjunk Önnel, és hogy híreket, frissítéseket és egyéb, az Ön számára releváns, üzleti tevékenységgel kapcsolatos információkat küldjünk Önnek.

Bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a dataprivacy@alfalaval.com címen.

Az Alfa Laval felelős adatkezelőként

Vállalatunk központja, a svédországi Lundban található Alfa Laval Corporate AB az adatkezelője a weboldalunkon keresztül gyűjtött és Ön által ránk bízott személyes adatoknak. Mindig igyekszünk megfelelni az általános adatvédelmi rendeletnek és más vonatkozó adatvédelmi törvényeknek.

Ha bármilyen panasza van az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, amelyet közvetlenül velünk nem tud megoldani, kérjük, forduljon a Svéd Adatvédelmi Hatósághoz az imy@imy.se címen.

A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja

Attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat kér tőlünk, csak akkor dolgozzuk fel az Ön személyes azonosítható adatait, ha erre jogalapunk van. Amennyiben személyes adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához az Ön hozzájárulását kérjük, a kérést egyértelmű, konkrét és kifejezett módon adjuk meg.

Ha a hozzájárulását kértük, Ön azt bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk, és a továbbiakban nem fogjuk használni és kezelni az Ön személyes azonosítható adatait.

Az információk megosztása

Általános szabályként az Alfa Laval soha nem adja ki az Ön személyes azonosítható adatait más vállalatoknak vagy magánszemélyeknek, kivéve, ha ehhez Ön hozzájárult. Az ilyen információt az alábbi korlátozott esetek valamelyikében megoszthatjuk:

 • Az Ön hozzájárulásával.
 • Megbízható vállalkozásokkal vagy személyekkel kizárólag annak érdekében, hogy az Ön kérését a nevünkben feldolgozzák. Amennyiben ez megtörténik, az ilyen üzleti partnerek olyan megállapodások hatálya alá tartoznak, amelyek előírják számukra, hogy az ilyen adatokat kizárólag a mi utasításaink alapján, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak és a megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedéseknek megfelelően dolgozzák fel.
 • Amennyiben törvény kötelez bennünket, vagy jóhiszeműen úgy véljük, hogy az ilyen információkhoz való hozzáférés, azok megőrzése vagy közzététele értelemszerűen szükséges az Alfa Laval, a felhasználók vagy a közösség jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében.

A honlapunkon gyűjtött személyes adatokat bármely olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol az Alfa Laval vagy a tárhelyszolgáltatóink létesítményeket tartanak fenn. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait ezen létesítmények között továbbítsuk, beleértve az Ön országán kívül található létesítményeket is.

Fiók-specifikus információk megosztása

Ha Ön létrehozott nálunk egy fiókot, a fiókja alatt megadott információkat megoszthatjuk valamennyi szolgáltató szervezetünk, valamint forgalmazóink és értékesítési partnereink között, hogy zökkenőmentes kapcsolatot biztosítsunk Önnek, és javítsuk szolgáltatásaink minőségén. A jelen Tájékoztatóban leírt korlátozott körülmények fennállása, vagy az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk ki az Ön fiókjára vonatkozó adatokat más személyeknek vagy nem kapcsolt vállalatoknak.

Az Ön adatait csak olyan adatplatformokkal és felhőszolgáltatókkal osztjuk meg, amelyek a nevünkben szolgáltatásokat végeznek. Megosztjuk az Információkat olyan vállalatokkal, amelyek segítenek nekünk a szolgáltatásaink működtetésében és támogatásában. Egyes szállítók az Ön lakóhelyétől eltérő országban lehetnek. Megoszthatjuk az Információkat a nevünkben eljáró elemző és keresőmotor-szolgáltatókkal is.

Adattovábbítások

Az Alfa Laval betartja az Európai Gazdasági Térségből (EGT) és Svájcból harmadik országokba történő adattovábbításokra vonatkozó nemzetközi adatvédelmi jogszabályokat. Az adattovábbítás ebben a tekintetben minden olyan személyes adatot jelent, amelyet az Alfa Laval az Európai Gazdasági Térségből (EGT) továbbít, és amely egy adott személyre vonatkozik az EGT-ben vagy Svájcban. Az Alfa Laval a kereskedelmi szempontoknak megfelelő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítékot kapjon attól a harmadik féltől, akinek adatokat továbbította, hogy a személyes adatokat a jelen irányelvvel összhangban védje. Az Alfa Laval nemzetközi tevékenységet folytat, ami a személyes adatok nagyszámú továbbítását jelenti a különböző leányvállalatok között, valamint az üzleti tevékenységünk helyszínéül szolgáló országokban található harmadik felek számára. Az ilyen adattovábbítások tekintetében egyes országok korlátozzák a személyes adatok továbbítását, és ezzel összhangban az Alfa Laval különböző intézkedéseket hozott, többek között:

 • Ahol szükséges, az Alfa Laval az EU Bizottsága által jóváhagyott szabványos szerződési záradékokat vagy más joghatóságok hasonló szerződési záradékát alkalmazza. Ez vonatkozik a beszállítók és más harmadik felek részére történő átadásra is.
 • Az Ön adatait csak akkor továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre, ha a fogadó országban biztosítottuk a megfelelő szintű védelmet a vonatkozó adatvédelmi törvények által előírtak szerint.

Az Alfa Laval gondoskodik a személyes adatok biztonságáról a továbbadás során, és biztosítja, hogy a személyes adatokat csak olyan módon használják fel, amely összeegyeztethető azzal a céllal, amelyre az Alfa Laval az adatokat gyűjtötte, vagy amilyen módon Ön engedélyezte.

Biztonsági intézkedések

Célunk, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazva védjük az Ön személyes adatait a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, véletlen elvesztés vagy megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, valamint a feldolgozás bármely más jogellenes formája ellen. Törekszünk arra, hogy a személyes adatok védelme érdekében elfogadott biztonsági szint és intézkedések megfeleljenek az Ön személyes adatai jellegéből és felhasználásából eredő kockázatoknak.

Az Ön személyes adataihoz azon alkalmazottaink és beszállítóink férnek csak hozzá, akik a nevünkben feldolgozzák és felhasználják azokat, és akik szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezelik.

Az Ön adatainak frissítése

Amennyiben az Ön személyes adatait feldolgozzuk, törekszünk arra, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Törekszünk a pontatlan vagy hiányos személyes adatok törlésére vagy helyesbítésére. Ha frissíteni vagy helyesbíteni szeretné személyes azonosítható adatait, kérjük, küldje el kérését a kapcsolat űrlapon, és mi megadjuk hogyan frissítheti és helyesbítheti azokat.

Megőrzés

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a jelen tájékoztatóban foglalt, vagy az Ön felé más formában meghatározott célok teljesítéséhez szükséges. Az Ön adatait addig őrizzük meg, ameddig a vonatkozó jogalap ezt megengedi, utána töröljük azokat.

Ha jogalapunk az Ön hozzájárulásával jött létre, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

Ha Ön élt a hozzájárulása visszavonásához való jogával, akkor kötelesek lehetünk az Ön személyes
azonosítható adatait meghatározott ideig megőrizni annak érdekében, hogy bizonyos körülmények között eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, és megvédjük magunkat jogvitákban.

Harmadik fél webhelyeire mutató linkek

A szolgáltatásaink tartalmazhatnak olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltér a miénktől. Ezek a külső webhelyek saját sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek. Ha Ön személyes adatokat küld bármelyik ilyen webhelyre, az Ön adataira az adott webhely adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Az Alfa Laval nem gyakorol semmilyen ellenőrzést, és nem vállal felelősséget ezekért a webhelyekért, és arra biztatjuk Önt, hogy figyelmesen olvassa el a meglátogatott webhelyek adatvédelmi irányelveit.

Ön, mint magánszemély az alábbi jogokkal rendelkezik a jelen nyilatkozat szerint

Mivel az Ön személyes adatait kezeljük, Ön adott körülmények között gyakorolhat bizonyos jogokat.

Személyes adataival kapcsolatban kérheti, hogy:

 • hozzáférhessen a személyes adataihoz (érintettek hozzáférési kérelme)
 • személyes adatait helyesbíthesse
 • személyes adatait törölhesse
 • személyes adatainak feldolgozását korlátozhassa
 • letilthassa személyes adatainak feldolgozását
 • visszavonhassa hozzájárulását

Minden kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a kijelölt formanyomtatványon, amelyen kérhetjük a személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges adatokat, mint például a név, e-mail cím stb. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok adminisztratív díjat írnak elő a kérelem teljesítéséért (beleértve a komolytalan vagy túlzott mértékű kérelmeket is), az Alfa Laval ilyen díjat számíthat fel.

Minden érvényes kérést e lehető leghamarabb és megfelelően kezelünk, és a kérés beérkezésétől számított legalább 30 napot követően angol nyelven megválaszolunk.

Ha kérelmét a megadott okok miatt elutasítjuk, panaszt nyújthat be ahhoz az adatvédelmi hatósághoz, amely a szolgáltatásnyújtás helye szerinti iroda kapcsán illetékes.

Marketing információk

Az Alfa Laval gyűjthet Önre vonatkozó információkat közvetlenül vagy közvetve, saját vagy más forrásokon keresztül, például adatbázis listán stb. keresztül. Amikor ezt tesszük, megkérjük az adatbázis kezelőket, hogy erősítsék meg, hogy az információkat jogszerűen birtokolják és hogy jogunk van ezeket az információkat tőlük megszerezni és felhasználni. Ha Ön regisztrál egy eseményre, további információkat gyűjthetünk (online vagy offline) az eseménnyel kapcsolatban, adott esetben további információkat küldhetünk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha megadja nekünk üzleti elérhetőségi adatait (például névjegykártya átadásával), ennek megfelelően kommunikálhatunk Önnel. Ezen személyes adatok feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. Kérjük, hogy a visszavonás iránti kérelmet a mindenkor kiadott kommunikációs anyagon szereplő adatvédelmi tájékoztatóban található leiratkozás gomb segítségével vagy ezen a linken keresztül intézze: Request Form

A jelen tájékoztató módosításai

Az Alfa Laval fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa ezt a tájékoztatót. Arra számítunk, hogy a legtöbb ilyen módosítás kisebb mértékű lesz, de előfordulhatnak jelentősebb változások is. Az utolsó módosítás dátuma a dokumentum végén található.

Ezeket a módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé, és ha a változások jelentősek, akkor egy feltűnőbb értesítést is közzéteszünk. Minden egyes változatot az oldal tetején jelölünk. A jelen adatvédelmi nyilatkozat korábbi verzióit egy archívumban tartjuk nyilván, ahol megtekinthetők lesznek.

Kapcsolat

Ha további kérdése van, vagy élni kíván a jogaival, kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal a dataprivacy@alfalaval.com e-mail címen. 

Verzió:

Ez a nyilatkozat 2022. február 8-án jelent meg.