2019-08-29 Hírek

Miért előnyös a fenntartható működés üzleti szempontból

12 billió dolláros lehetőség vár azokra a vállalatokra, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokat beépítik az üzleti terveikbe, és ennek megfelelően alakítják üzleti tevékenységüket.

NEM IS OLYAN RÉGEN a „zöld üzletvitel” sokkal inkább csak egy hangzatos jelmondat volt, és nem a cselekvésről szólt. Azonban az éghajlatváltozással, valamint az egyéb környezeti és társadalmi kihívásokkal kapcsolatban fellépő általános aggodalom rákényszerítette a vállalatokat arra, hogy működésükben fenntartható gyakorlatokat alkalmazzanak. Ez a paradigmaváltás az olyan kezdeményezéseknek köszönhető, mint például az ENSZ keretében meghatározott, és 2015-ben 193 ország által egyhangúlag elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k = Sustainable Development Goals), amely keretrendszer 17 célkitűzést tartalmaz a szegénység, az egyenlőtlenség és az éghajlatváltozás kezelésére 2030-ig.

„Az üzleti élet szereplőinek hozzáállása kritikus fontosságú az SDG-k eléréséhez” - nyilatkozta Astrid von Schmeling, a stockholmi székhelyű, fenntarthatósági szakértőket tömörítő Purple Ivy vállalat vezető tanácsadója. „A siker azon áll vagy bukik, hogy a vállalatok mélyen beépítik-e az üzleti stratégiájukba az SDG-ket, illetve sikerül-e olyan termékeket és megoldásokat kifejleszteniük, amelyek mérhető eredményeket produkálnak a fenntarthatóság szempontjából.”

Szakértői vélemények szerint a vállalatok hatalmas összegeket kereshetnek azzal, ha elfogadják az SDG-ket, és integrálják azokat egy valóban fenntartható üzleti modellbe.

A nonprofit Business & Sustainable Development Commission (Üzleti élet és Fenntartható Fejlődés Bizottsága) - amelynek tagjai között megtalálhatók a világ vezető üzletemberei - felmérése szerint 12 billió dolláros lehetőség áll azon vállalatok előtt, amelyek elfogadják az SDG-ket, és az üzleti tevékenységüket ezekhez a célkitűzésekhez alakítják.

PETER BAKKER, a genfi székhelyű WBCSD (Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért) elnöke és vezérigazgatója nyilatkozatában a lehetőség mértékét hangsúlyozta: „Azok a vállalatok, amelyek integrálni tudják az SDG-ket az üzleti stratégiájukba, a fejlesztésekre vonatkozó szabályozások előtt járhatnak majd, képesek lesznek a jövőbeli trendek előrejelzésére és növekvő keresletet biztosító új piaci szegmensek nyílnak meg előttük.”

Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a multinacionális vállalatok kezüket-lábukat törik annak érdekében, hogy az SDG-ket beépítsék az üzleti stratégiájukba, és fejest ugorhassanak ebbe az új aranybányába? Nem egészen. A nagyvállalatok eddig csekély jelét adták ennek.

Azonban a professzionális szolgáltatásokat nyújtó PwC vállalat 2018. évi januári jelentése szerint az SDG-k elfogadása egyre gyorsabb ütemben halad. Mostanra öt vállalkozás közül három véli úgy, hogy az SDG-k eléggé fontosak ahhoz, hogy belefoglalják a vállalati jelentésbe, míg a vállalatok több mint egynegyede határozott meg 2017-ben mennyiségi célokat az SDG-kre vonatkozóan, és kapcsolta össze ezeket a célokat a társadalomra gyakorolt hatásukkal.

Mi lenne a legjobb módszer a kihívás megközelítésére a vállalatok részéről? John Elkington, globális fenntarthatósági szakértő és az Egyesült Királyságbeli Volans tanácsadócég vezetője szerint a vállalkozásoknak meg kell változtatniuk a stratégiai gondolkodásmódjukat.

„Az SDG-k radikálisabb lépéseket követelnek annál, mint ahogy ezt a legtöbb üzleti vezető gondolja”- magyarázta a szakértő. „Az inkrementális, azaz a fokozatos haladásra való törekvés helyett el kell sajátítaniuk az exponenciális gondolkodásmódot - a gazdasági tevékenység negatív hatásaira összpontosító jelenlegi szemléletmódot fel kell váltani a pozitív hatások szándékos előidézésére irányuló törekvésekkel.”

ELKINGTON szerint ez a váltás magában foglalja a körkörös gazdaságot és a lean gyakorlatokat is, valamint az üzleti tevékenységnek a szélesebb társadalmi és természeti rendszerek részeként történő értelmezését. Úgy tűnik, hogy a vállalatok - és a befektetők - sokat nyerhetnek egy ilyen megközelítés elfogadásából. A Harvard Business School 2014-es tanulmánya kimutatta, hogy a „magas fenntarthatóságú” vállalatok hosszú távon jelentősen felülmúlják társaikat, mind a tőzsdei, mind a számviteli teljesítmény tekintetében.

Nem véletlen, hogy a befektetők egyre inkább keresik a lehetőséget arra, hogy olyan vállalatokba fektessenek be, amelyek környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelősségteljes gyakorlatokat folytatnak. „A befektetők körében az tapasztalható, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítanak az SDG-kre, a vezető vállalatok SDG-kkel kapcsolatos - a versenyelőny megszerzésére irányuló - legjobb gyakorlatainak tervezett fejlesztéseire, valamint a vállalati SDG-jelentésekre vonatkozó, továbbfejlesztett iránymutatások megjelenésére” - mondta Peter Bakker, a WBCSD elnöke.

VALÓSZÍNŰNEK TŰNIK, hogy az SDG-orientált vállalkozások versenyelőnyhöz jutnak azokkal a versenytársakkal szemben, akik nem értették meg, hogy a célkitűzésekhez való hozzájárulás lehetővé teszi számukra, hogy

az új szabályozások előtt járjanak, és okosabban alakítsák a stratégiáikat. A működésükben a fenntarthatósági célkitűzésekhez alkalmazkodó vállalatok a globális gazdasági szerkezetben bekövetkező paradigmaváltás úttörőinek tekinthetők. „Valamilyen formában egy történelmi jelentőségű hajtűkanyarban állunk, ahol a régi gazdasági rendet körülöttünk lassanként felváltja egy újonnan kialakuló rendszer” - állítja John Elkington. „Ilyen változásokra egy emberöltő alatt talán egyszer ha sor kerül - és ez magában hordozza a lehetőséget a kapitalizmus, a piacok és az üzletvitel radikális átalakítására.”

 

Forrás: Világgazdasági Fórum, PwC 2017-es jelentés az SDG-k kihívásairól

 

how going green story 640x360

"Az SDG-k radikálisabb lépéseket követelnek annál, mint ahogy ezt a legtöbb üzleti vezető gondolja."

JOHN ELKINGTON, globális fenntarthatósági szakértő

john elkington global sustainability expert 640x360

Mennyire elkötelezettek a vállalkozások az SDG-k tekintetében?

Mennyire elkötelezettek a vállalkozások az SDG-k tekintetében?

  • A vállalkozások 71%-a állítja, hogy már tervezi, az SDG-k melletti elköteleződést
  • A vállalatok 62%-a említi meg jelentéseiben az SDG-ket
  • A vállalatok 37%-a választotta azt, hogy prioritásként kezeli az SDG-ket
  • Az SDG-ket prioritásként kezelő vállalatok 79%-a működik az SDG 13 - az éghajlatváltozás elleni cselekvési tervnek megfelelően
  • A vállalatok 28%-ahatároz meg mennyiségi célokat és kapcsolja össze ezeket a társadalmi hatásokkal
  • A vállalkozások 13%-aazonosította azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van annak kiértékeléséhez, hogy melyek azok a működésükből fakadó hatások, amelyek hátráltatják az SDG-k elérését
  • A vállalkozások 41%-aállítja, hogy öt éven belül beépíti az SDG-ket a stratégiájába
  • Az emberek 90%-afontosnak tartja, hogy a vállalkozások hozzájáruljanak az SDG-khez.

Kapcsolódó tartalom: